Печат

Global Medics (Глобал Медикс)

Медицински софтуер за ОПЛ и Специалисти
Медицински софтуер за ДКЦ и МЦ

Описание

Специализирания медицински софтуер
Global Medics (Глобал Медикс) е предназначен за общо-
практикуващи лекари, лекари-специалисти, ДКЦ и МЦ.

Основните функционални характеристики на
медицинския софтуер Global Medics (Глобал Медикс) са:

Програмата Global Medics (Глобал Медикс) има връзка със следните модули:

Предимства на медицинския софтуер Global Medics (Глобал Медикс):