Печат

Global Lab Expert

Лабораторна информационна система
(ЛИС/РИС) - Global Lab Expert.

Описание

Лаб Експерт - лабораторен софтуер,
предназначен за автоматизиране на дейностите
в клинична и рентгенова лаборатория. Софтуерът
освен за отчитане към НЗОК, има допълнителни
възможности за автоматизация на всички работни
процеси в клинична лаборатория:

1. Баркодиране и идентификация на материалите.
2. Автоматично зареждане на работен лист в лабораторния апарат.
3. Приемане на готовите резултати от лабораторната апаратура.
4. Структуриране на единна форма за изпечатване на резултатите, предоставяне чрез интернет портал или по e-mail.

През последните няколко години Лабораторната информационна система (ЛИС) става неразделна част от ежедневната работа на специалистите по клинични лаборатори. За да се използват възможностите на съвременната апаратура е необходима пълна интеграция на системен и приложен софтуер за изпълнението на задачите по осигуряване на качество и гарантиране производителността на всяка лаборатория.

Global Lab Expert е лабораторна информационна система от ново поколение, която съчетава възможности за автоматизация и контрол на процесите в преданалитичния, аналитичния и следаналитичния етап на клинико- лабораторните изследвания. Програмата предлага управление на всички ресурси - консумативи и реактиви, натовареност на персонала, възнаграждения, разходи и други, необходими за извършваната аналитична дейност.

Предимства на Global Lab Expert:

Програмата Global Lab Expert (ЛИС) (Глобал Лаб Експерт) - Лабораторна информационна система има връзка със следните модули: