Печат

Global Dent (Глобал Дент)

Професионален софтуер за стоматолози,
Работи както с НЗОК, така и с платени
дейности и фондове.

Описание

Денталният софтуер Global Dent (Глобал Дент) е серти-
фициран от Българския зъболекарски съюз, с който беше
сключен рамков договор през май 2008 г., като от края
на 2008 до средата на 2009 г. над 1200 дентални лекари
ползват този продукт.

Global Dent е дентален софтуер № 1 в България.

Основни функционални характеристики на Global Dent:

Защо да изберете Global Dent?