A SOFTWARE COMPANY

За контакти:  +359 887 703 084, +359 895 694 927

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Печат

Global Medics (Глобал Медикс)

Медицински софтуер за ОПЛ и Специалисти
Медицински софтуер за ДКЦ и МЦ

Описание

Специализирания медицински софтуер
Global Medics (Глобал Медикс) е предназначен за общо-
практикуващи лекари, лекари-специалисти, ДКЦ и МЦ.

Основните функционални характеристики на
медицинския софтуер Global Medics (Глобал Медикс) са:

 • Регистрация на пациента и възможност за актуализация на данните му.
 • Автоматизира управлението на целия документооборот на ОПЛ и лекаря специалист:
  • Амбулаторен лист
  • Медицинско направление
  • Медицинско направление за ВСД, МДД
  • Талон за ТЕЛК
  • Талон за МЕ
  • Направление за хоспитализация
  • Болничен лист
  • Рецепти - обикновени, НЗОК
  • Бързо известие
  • Етапна епикриза
  • Документи за ТЕЛК
  • Фиш за цитологично изследване
  • Бл. 119а
  • Ехография на щитовидна жлеза
  • Ехокардиография
  • Ехография на коремни органи
  • Ехография на малкия таз
  • Удостоверение
  • Регистрационна карта за профилактичен преглед
  • Бързо известие
  • Профилактична карта
  • Медицинска бележка
  • Анкетна карта
  • Декларация за обучение на болния
  • План на лечение
  • Карта за профилактика на бремеността
  • Декларация за болничен престой
  • Направление на бременна до родилно отделение
  • Медициснко направление за РЕЛКК
  • Имунизационно досие
  • Лист за ЛАК
  • Справка за изписани лекарства
 • Автоматично генериране на финансови отчети, справки и отчети изисквани към НЗОК,
  Частни осигурителни фондове, РЦЗ и МЗ:

  • Спецификация - Индивидуална практика,
   Групова практика, МЦ, ДКЦ,
   Медико-дентален център
  • Отчет по лекар
  • Опис на амбулаторната дейност
  • Финасов отчет
  • Отчети за ВСД бол-на помощ за СИМП с легла
  • Регистър на диспансерните
  • Регистър детско здравеопазване
  • Прегледи на пациенти от друг район
  • Справка по МКБ
  • Регистър “Майчино здравеопазване”
  • Регистър “Рискови групи”
  • Профилактика над 18.г
  • ЗЗОЛ от друг район
  • Справка имунизации
  • Отчетени напр. Бл.3/3А
  • Отчети за РЦЗ
  • Справка за регулативни стандарти
  • Опис на общата ЛКК
 • Автоматично генериране на следните електронни отчети: XML файл амбулаторна дейност; XML файл новозаписани; XML файл анкетни карти;
 • Контрол на входящата и изходящата информация с десетки проверки и предупреждения, които ви предпазват от грешки.
 • Автоматична проверка за здравноосигурителен статус на пациента.
 • Водене на пълно досие на пациента. Отчитане на всички прегледи, през които е преминал, изследвания, резултати, назначени направления, рецепти, болнични. И всичко това на един екран.
 • Водене на диспансерно досие по текуща наредба и диспансеризация – проверка и контрол на качеството на диспансеризация. Следене на изпълнението на дейностите по диспансеризацията.
 • Следене на изразходените регулативни стандарти и предупреждение при превишаване.
 • Обслужване на прегледи по трудова медицина и частни осигурители. Създаване на номенклатура от фирми и пациенти. Назаначаване на преглед при нужните специалисти. Създаване на съответни справки.
 • Бързо търсене и намиране на всякаква информация в базата данни. Свободно търсене в амбулаторните листове, направления, ВСД, регистри, номенклатури. Сортиране.
 • Отпечатва всички документи върху лазерни и мастиленструйни принтери.
 • Наличните шаблони улесняват и ускоряват въвеждането на данни във формулярите.
 • Възможност за свободно създаване на свои шаблони за анамнеза, обективно състояние, изследвания, терапия, рецепти, МКБ. Шаблон за амбулаторен лист.
 • Поддръжка и актуализация на всички необходими номенклатури: В програмата са въведени всички използвани от лекаря номенклатури (МКБ 10, МКБ 9 КМ - процедурите по специалности, диспансерните МКБ, лекраствения списък, всички медико-диагностични изследвания с кодове и цени, всички лекарства продавани в България, специалности. След избиране на съответния код или изследване всички текстове, суми, бройки и др. се изписват автоматично. Данните за лекаря и пациента се изписват автоматично от базата данни.
 • Копиране на амбулаторен лист: Нов амбулаторен лист на пациент може да бъде попълнен за секунди чрез копиране на данни от свободно избран предишен преглед, което е много удобно за диспансерни или хронични случаи. При вторичен преглед системата автоматично подсеща и предлага копиране на данните от първичния.
 • Един амбулаторен лист с МДД и МН се попълва и отпечетва средно за 1.30 мин.
 • Автоматична поредна номерация на документите: задаване и контролиране на час и времетраене на прегледа за първичен и вторичен.
 • Безпроблемна работа в мрежа с обща база данни(клиент-сървър), като всеки лекар в ДКЦ-то или груповата практика има достъп само до своите прегледи и данни. Строг администраторски контрол.
 • Връзка с лабораторна програма и регистратура. Електронно връщане на резултати от изследванията до кабинета на лекаря. Записаните часове за преглед излизат като чакащи. Следи плащанията на регистратурата.

Програмата Global Medics (Глобал Медикс) има връзка със следните модули:

 • Модул Global Lab Expert (ЛИС/РИС) Лабораторна информационна система - автоматично изпращане на заявки за Медико-диагностична дейност. Автоматично получаване на резултати от изследвания.
 • Модул Регистратура (Плащания): записване на час за преглед. Контрол върху събираемостта на потребителските такси. Връзка с касови апарати. Обслужване на плащанения на свободно създавани артикули според цените на Лечебното заведение.
 • Модул Фактури (Medical ERP): Издаване на фактури, кредитни и дебитни известия. Създава дневни отчети и приключва касата. Дневен касов отчет по лекари. Отчет за други приходи и разходи. Отчет по изпращащи лекари.
 • Модул Променливи възнаграждения (Medical ERP) - автоматично изчисляване на променливите възнаграждения на лекарите и сестрите.

Предимства на медицинския софтуер Global Medics (Глобал Медикс):

 • Изключително удобен за ползване интерфейс. Документите за попълване в програмата изглеждат точно както хартиените, които добре познавате. Така работата Ви и прехода към информационна система е лесна и интуитивна.
 • Всички документи се попълват автоматично с информацията от амбулаторния лист./li>
 • Известяване за нова версия. Веднага след пускане на нова версия на продукта, при наличие на интернет, получавате кратка информация за новата версия и възможност за автоматична актуализация.
 • Лесна и бърза актуализация. Актуализацията на продукта преминава за до 2 минути, като при конфигурация клиент-сървър с актуализирането на сървъра всички потребители в локалната мрежа получават новата версия.
 • Система за корекция на грешки. При изготвяне на месечните отчети е предвиден изключително удобен интерфейс за корекция на грешките и тяхното премахване.
 • Поддръжка на интерфейси към други програми. Импортва амбулаторни прегледи от други системи, импорт на пациенти, диспансерни, регистри по майчино и детско здравеопазване.
 • Многообразни и изчерпателни справки и отчетети за дейността на Лечебното заведение.

Контакти

Cyber Computers
ул."Цар Освободител" 78,
Шумен , 9700    карта
 

Варна ,ул." Флора" 7

 

cybercomp@abv.bg
0887 703 084 ; 0895 694 927